Канцеларија извршитеља Весне Марковић из Београда почела је са радом јула месеца 2012. године и од свог оснивања налази се на адреси Булевар Михаила Пупина 165А на Новом Београду у близини зграде општине Нови Београд.Од оснивања па до данас проширили смо своје просторије, број запослених и број клијената који су нам указали поверење.Сарађујемо са јавном предузећима, привредним друштвима, пословним банкама и физичким лицима који су нам поверили спровођење извршења на основу Закона о извршењу и обезбеђењу.У складу са јавним овлашћењима која су нам законом поверена, трудимо се да свој посао обављамо на најбољи могући начин, савесно и одговорно према странкама у поступку.

Весна Марковић извршитељ

Oсновни подаци

Назив: Весна Марковић ПР Извршитељ Београд

Адреса седишта: Булевар Михаила Пупина 165А, 11070 Нови Београд

Матични број: 62866969

Порески идентификациони број: 107613583

Шифра делатности: 6910

Текући рачун за трошкове за рад извршитеља: 160-374370-32

Наменски рачун – обустава зараде и пензије: 160-374381-96

Наменски рачун за јавну продају – јемство: 160-388261-69

Радно време: од 9 до 17 часова

Телефон и факс: 011/311 6 399    011/311 3 077